Đăng Nhập

Bảng Giá Đơn Giản và Phải Chăng

Thanh toán an toàn được hỗ trợ bởi Stripe

Thanh toán một lần

US$ 0.99 / hình ảnh

Không lặp lại

Nhận Dạng và Dịch Văn Bản

Xoá văn bản gốc từ hình ảnh

Chỉnh sửa văn bản trong hình ảnh đã dịch

Tinh chỉnh định dạng văn bản bao gồm font chữ, kích thước, màu sắc, nền

Khôi phục dịch sai như Thương hiệu, Tên riêng và viết tắt

Lưu không gian làm việc của trình chỉnh sửa để sửa đổi sau này

Tải kết quả dưới dạng hình ảnh PNG/JPG

Dịch và chỉnh sửa hàng loạt hình ảnh

Hỗ trợ qua Email Dành Riêng (1~2 Ngày làm việc)

Đăng ký hàng tháng

US$ 0.20 / hình ảnh

Hủy bất kỳ lúc nào

Nhận Dạng và Dịch Văn Bản

Xoá văn bản gốc từ hình ảnh

Chỉnh sửa văn bản trong hình ảnh đã dịch

Tinh chỉnh định dạng văn bản bao gồm font chữ, kích thước, màu sắc, nền

Khôi phục dịch sai như Thương hiệu, Tên riêng và viết tắt

Lưu không gian làm việc của trình chỉnh sửa để sửa đổi sau này

Tải kết quả dưới dạng hình ảnh PNG/JPG

Dịch và chỉnh sửa hàng loạt hình ảnh

Hỗ trợ qua Email Dành Riêng (1~2 Ngày làm việc)

Câu hỏi thường gặp