Đăng nhập

Bảng giá đơn giản và phù hợp

Thanh toán an toàn được cung cấp bởi Stripe. Hủy bất kỳ lúc nào.

Monthly
Yearly

Trả tiền khi sử dụng

$4.90/một lần

Thanh toán một lần, Không có trả phí định kỳ

10 hình ảnh (0,49 USD / ảnh)

Nhận dạng và dịch dụng

Xóa văn bản gốc từ hình ảnh

Chỉnh sửa văn bản trong hình ảnh đã dịch

Điều chỉnh định dạng văn bản bao gồm kiểu chữ, kích thước, màu sắc, nền

Khôi phục các bản dịch sai lệch như tên thương hiệu, tên riêng và từ viết tắt

Lưu không gian làm việc của biên tập viên để sửa đổi sau này

Tải kết quả về dạng hình ảnh PNG / JPG

Dịch và chỉnh sửa hàng loạt

Hỗ trợ qua Email

Chuyên nghiệp

$19.90/tháng

Đăng ký hàng tháng

200 Hình ảnh / tháng (0,1 USD / ảnh)

Nhận dạng và dịch dụng

Xóa văn bản gốc từ hình ảnh

Chỉnh sửa văn bản trong hình ảnh đã dịch

Điều chỉnh định dạng văn bản bao gồm kiểu chữ, kích thước, màu sắc, nền

Khôi phục các bản dịch sai lệch như tên thương hiệu, tên riêng và từ viết tắt

Lưu không gian làm việc của biên tập viên để sửa đổi sau này

Tải kết quả về dạng hình ảnh PNG / JPG

Dịch và chỉnh sửa hàng loạt

Hỗ trợ qua Email