உள்நுழைய

130+ மொழிகளில் தரைப்படத்தை மொழிபெயர்க்கவும் உரைப்பட வடிவமைக்கவும்

உயர்தர மதிப்பிடப்பட்ட வடிவத்தினால், அகரவரிக்கப்பட்ட படங்களை உணர்வெளித்தன்மையாக மொழிபெயர்க்கவும் உரைப் படங்களை உருவாக்கவும் செய்யும் அறிவத்தினைப் பயன்படுத்தி, தனியாக வடிவமைப்பு உருவாக்கப்படும்.

AI Image translation showcase

டெமோ வீடியோ

முக்கிய அம்சங்கள்

உரை தானியமாக அறிவது

படத்தில் உள்ள உரைகளை மொழிபெயர்க்க தற்சமயத்தைப் பயன்படுத்தும் AI அடிப்படை OCR தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றது.

மூலம் பின்னடைப்பது பகர்ப்பு

மூல உரைகளை அகற்றுங்கள் மற்றும் மூழ்கப்படப்பட்ட பட பின்சேர்க்கவும்.

சரிவதான மொழிபெயர்ப்பு

மொழிகளை 130 + மொழிக்கும் தொடர்பான கூகுள் மொழி API ஐக் கோல் செய்க.

மூல உரைத்தளத்தை பதிவுசெய்வதும்

மூல வடிவமைப்பை பெருமகிழ்ச்சியுடன் பட உரை வடிவமைப்பை பயனடைக்கும் சக்திவாய்ந்ததைச் செயல்படுத்தும் மூடலில்.

மொழிபெயர்க்கப்பட்ட படத்தில் மீண்டும் எழுதுக

மொழிபெயர்க்கும் மிகுந்த உள்ளூரையாக்கி சரிபார்க்க மிகுந்த அரசனுக்கு சில வகைகளில் உரைகளை மீண்டும் எழுத ஒருமுறை உங்களுக்கு வழங்குகின்றது

மொழிபெயர்க்கப்பட்ட படத்தை பதிவிறக்கவும்

பழையவூரை மற்றும் வடிவமைப்பை பொதுவாக இயந்திரவாதத்தில் பெரியவூரானவைகளாக்கின்றோம்.

அடையாளமொழிபெயர்ப்பு மற்றும் மேம்படுத்துக

படத்தில் உரைகளை உணர்த்தி 130 + வேறுபாடு மொழிகளில் தானியங்கி மொழிபெயர்த்துவது.

புன்னியவதியான ஏஐ மொழியால் அறியும் மாற்ற அல்கோரிதம் ஆகும்.

99% தண்ணீர்த்தை மிஞ்சும் உண்மையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனோ அதனால் நீங்கள் பெரிய செயல்பாட்டில் சகல முயற்சிகளைக் குறைத்துக் கொண்டிருக்கும்.

130 + மூல மற்றும் இலக்கு மொழிகளை ஆதரிக்க, ஆங்கிலம், தமிழ், அரபு, சீனம், ஜப்பான்வாதியை, கொரியா, எழுப்பர், உருது, பிரெஞ்சு, தமிழ் ...

upload and translate images
remove original text image

மூல உரைகளை நீக்குவது

மூல உரைகளை நீக்கமாக விடுபட்டைகளை நம்முடைய மூழ்கப்படச் சமிக்ஞைத்த மாடலில் நீக்குதல்.

பின்னடையாக்க பிடிப்பு

உலக அதிர்வு கற்றப்பட்ட ஆர்க் வகைகள் மூழ்கப்படப்பட்ட பட விரெத்துவத்தில் உள்ள சமீபத்தில் படங்களை மெய்நிலைப் பாராட்டிக்கொண்டு அழைத்திருக்கின்றன.

படத்தில் உள்ள உரையை பதிலளிக்கவும்.

ஏதேனும் காரணங்களால் அமைந்து கொண்டவை, பொருத்தமற்ற உரையை உரையாடல் மாற்றியல் தவறானன இலக்கத்தை சரிசெய்ய ஒரு முன்பதிவு உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

மூல உரைதளத்தை தவிர்க்கவும்

உரையை உருவாக்கிய படத்தின் அசைவை தானியங்கிப் புரியும் புலமண்டனான முதன்மையான விபர்ப்புகள்: போன்ற பல மறுவார்ப்பு, பல நடைமுறை, அளவு, எட்டியாலும் போன்றவையை தானியங்கி மென்பொருள் வழங்குகிறது.

பிழைத்தமிழாக்கத்தை மீட்டமைக்கவும்

உரையாமைகள் போல் மாற்றமான உரைக்கும் பயனருக்கு நீங்கள் படிகக் கொடுத்தும் வழிகளைவழங்குகின்றன.

remove original text image

எங்கள் பயனர்கள் எப்படி கூறுகின்றனர்

ஒரு அதிர்வைச் சமத்தையும் பயனளிக்கும் விகிதமான மொழிபெயர்க்கான பொருட்களை உருவாக்குவதற்கு எந்தெந்திர மொழிபெயர்ப்பாளரைப் பயன்படுத்துகின்றேன். அது ஆகவே சராசரியானது, முயற்சி பொருந்தாத நிலையில் உபயோகன் அமிர்தமானது.

விராம் கிரேடன்

விராம் கிரேடன்

Achme Inc. ன் முதன்மை ஆர்கிடெக்ட்

பிரீமியமான திரும்பப்போனது மறுவார்த்தைகள் மற்றும் தயாரிப்பு படங்களைமுதலியவை தானியங்கி மூழ்கப்படுத்துகின்றன மொழிபெயர்க்கவும் ஏற்றுமதி மையூர்களை வடிவச்சுவைக்கும். நமக்கு மேலானவர்கள் சந்தாதிருக்கு விரைவில் உதவுவது மிகுந்த நன்மைகளைத் தருகின்றது.

அர்லின் மக்காய்

அர்லின் மக்காய்

மிரோ மேனேஜர்

பல்வகையான மொழிபெயர்ப்பு நேர பலன்களை இடையாக உண்டுபண்ணி உலக வணிகத்தில் வெளியிடும் வணிகத்திற்காக எந்த மொழியிலும் படங்களை பல மொழிக்கும் மொழிபெயர்த்தல் அணுகல் மின்னஞ்சலைப் பயன்படுத்துவதற்கும் மற்றும் மிகுந்த தனிப்பட்ட மேம்படுப் பொருட்கள் மற்றும் உயர்தர தரகர் சுரக்கிக் குறிப்புகளின் மூலம் உலக பங்களிப்புக்களுக்கும் பங்கிச்சேர்வைக்கும் மேலாத சேமிப்பதில் அதிக சேமிப்பு மற்றும் உயர்நுழைவு சக்திகளைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளது.

ரால்ப் எட்வர்ட்ஸ்

ரால்ப் எட்வர்ட்ஸ்

ப்ரைலெக்ஸ் நிறுவனத்தின் துணைப்பொறியாளர்

எளிமைக்குள்ளான விலைக் கணக்கு

புதிய வழக்குகளை மேலூழப்படுத்தி உங்களது பொறுப்பிலிருந்து கொள்ளலாம். யாவும் நேரத்திற்கு ரத்துவிக்கலாம் என்பது ஆப்டருக்கு உரிமையாகும் சர்வீஸ்களை உங்களது சமீபத்திய நேரத்தில் அல்லது நீட்சியான முறையில் வாங்கலாம்.

Monthly
Yearly

நேரடி செலுத்துக

$4.90/ஒரு முறை

ஒரு முறை செலுத்துங்கள், மேலாண்மையானது இல்லை

10 படங்கள் ($0.49 / படம்)

உரை அடிப்படைவு மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு

உரையை உரைமீறுமாறுக்காக படத்திலிருந்து அகற்றுக

Pricing.features.f3

மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் வடிவமை

பிரேண்ட், செல்வநிலைச் சொல்லுக்கள் போன்ற மொழிபெயர் பிழைகளை மீட்டமை

எடிட்டர் வேலையிடத்தில் இடையாற்றமைப்பைச் சேமி

PNG/JPG படம் வடைக்க

பலவற்றை மொழிபெயர்க்கும் மற்றும் திருத்துக

முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஆதரவு

நிறுவனத்தரான

$19.90/மாதம்

மாத சந்தா

மாதம் 200 படங்கள் ($0.1 / படம்)

உரை அடிப்படைவு மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு

உரையை உரைமீறுமாறுக்காக படத்திலிருந்து அகற்றுக

Pricing.features.f3

மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் வடிவமை

பிரேண்ட், செல்வநிலைச் சொல்லுக்கள் போன்ற மொழிபெயர் பிழைகளை மீட்டமை

எடிட்டர் வேலையிடத்தில் இடையாற்றமைப்பைச் சேமி

PNG/JPG படம் வடைக்க

பலவற்றை மொழிபெயர்க்கும் மற்றும் திருத்துக

முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஆதரவு